MAHİR OSGB

MAHİR OSGB

YÖNETİM POLİTİKASI

Mahir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Toplam Kalite ve Mükemmellik yönetim anlayışıyla, paydaşlarının beklentilerinin dengeli ve artarak karşılanması, sürekli gelişim ve sürdürülebilir performansı için;

null

İnsan Kaynakları

· Şirketimize eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, ekip arkadaşlarını geliştiren
· Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için profesyonel bir çalışma ortamı yaratmayı,
· Şirket içi ve dışı eğitim programlarını uygulamayı, yöneticilerin çalışanlarının gelişiminden sorumlu tutmayı,
· Tüm işe alımlarda/atamalarda, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek uygun çalışanın bulunması durumunda öncelikle şirket içi çalışanları değerlendirmeyi,
· Şirket yönetimi tarafından, çalışma düzen ve devamlılığını sağlamak amacıyla çalışan devir hızını ideal seviyeye getirmeyi,
· Çalışanın ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut olanaklar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi, bireysel yetenek ve gayretin ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulamayı,
· Çalışanlar arasında takım ruhunu geliştirmek için şirket içi iletişim kanalları oluşturmayı ve yönetmeyi,

null

Müşteri İlişkileri

Sektöründe tercih edilen marka olmak amacıyla
· Açık iletişimin sürekliliğini sağlamayı,
· Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmayı,
· Kendisine yansıyan şikayetleri, yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almayı ve çözümlemeyi,
· Müşteri odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda hizmet vermeyi,
· Hesap verebilen ve Müşteri geri bildirimlerinden elde ettiği deneyimle kendini sürekli iyileştiren bir organizasyon olmayı,

Sosyal Sorumluluk,
Sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini yönetmeyi ve toplumun gelişimine katkıda bulunmayı,
Teknoloji,
Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uygulayarak süreçlerin etkin yönetilmesini, inovasyonu ve sürdürebilir performansı güvence altına almayı,
Bilgi,
Paydaşlarımızın güvenilir, tutarlı ve güncel bilgiye kesintisiz ulaşımını, bilgi güvenliğini,  iş sürekliliğini sağlamayı ve güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riski en aza indirmeyi,
Açık iletişimin sürekliliğini sağlamayı,

MAHİR OSGB HİZMET YÖNETİM HEDEFLERİ

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü hizmet verdiğimiz tüm işletmelerdeki tüm çalışanlara aşılamak.
Hizmet alan müşterilerin şikâyetlerini kayıt altına alarak şikâyet konularını irdelemek. Yapılan çalışmalarla ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek. Anket uygulayarak müşterilerimizin kurumumuz hakkındaki düşüncelerini öğrenmek.
Hizmet verdiğimiz işletmelerde iş kazası veya ramak kala olaylarını bir önceki yıla göre % 50 azaltmak.
Çalışanlarımızın dilek ve önerilerini dikkate almak.
Yıl içerisinde çalışanlara anket uygulaması gerçekleştirmek. Anket sonuçlarına göre yıl içerisinde gerekli iyileştirmeleri planlamak ve yerine getirmek.