İlk yardım Eğitimi


Project Description
9 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği madde 19`da;
MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurması zorunludur.

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak bu ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar.
Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın ilkyardım ve İş Sağlığı-Güvenliği konusu ile ilgili yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle iş yerlerine ilkyardım eğitimi ve sertifikası almış eleman bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika Güncelleme Eğitimi
Üç yıl geçerliliği bulunan (madde 23/1a) Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım sertifikanızın süresi dolduysa sertifikanızın geçerlilik süresini uzatabilirsiniz.
Sertifikanızın geçerlilik süresini uzatmak için sertifika geçerlilik süreniz bitmeden veya süre bitimini takiben en geç bir ay içinde eğitim merkezimize müracaat ederek, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen teorik sınava katılmanız yeterlidir.
Katılımcı Belgeli Temel İlkyardım Eğitimi
Bu eğitim programına katılanlara Katılım Belgesi verilmektedir. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerin süresi sekiz saat, katılımcı sayısı ise en fazla 20 kişidir.
Eğitim sonunda katılımcılar ilkyardımın temel kavramları, olay yeri acil olgu değerlendirme, temel yaşam desteği, kanamalar ve yaralanmalarda ilkyardım, kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, yanıklarda ilkyardım, yaralı taşıma teknikleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Eğitimin Amacı Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi  kazanmak.
Eğitimin Süresi 2 Gün- 16 Saat
Katılımcı Sayısı En az 10 en fazla 20
Eğitim Yeri Eğitim Salonu veya
Eğitimi Almak İsteyen Kurum Salonu
Eğitim Materyalleri İlkyardım Eğitim Kitabı, Erişkin-Çocuk-Bebek Temel Yaşam Desteği Mankeni,  İlkyardım Malzemeleri
Gerekli Belgeler İki adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi
Eğitim İçeriği Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Kanamalarda İlkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Hasta/ Yaralı Taşıma Teknikleri