İşletme Faaliyeti Belgeleri


Project Description
İşletme İzni alımından itibaren; her yıl Nisan Ayı sonuna kadar, İşletme Faaliyeti Bilgi Formu, Satış Bilgi Formu, İmalat Haritası ve uygun ölçekli kesitler ile, yer altı işletmeleri için havalandırma bilgilerini içeren Havalandırma Planı’nın verilmesi zorunludur.
MAHİR Çalışanları ile birlikte; Maden İşletme Faaliyetlerinizin tüm aşamalarında uzman kadromuzla ve gerektiğinde madencilik faaliyetlerinizin bitimi ve saha terk etme aşamanızda da Çevre Birimi ekibimizle birlikte Doğaya Yeniden Kazandırma / Çevre Uyum Planlarınızın çalışmalarında da sizlere hizmet vermekten büyük memnuniyet duyacağız.
Madenlerinizin; Arama, İşletme, İşletme Sonrası Sahanın Terki olmak üzere tüm aşamalarında sizin yanınızda, tüm teknik kadromuzla beraber olmak ümidiyle.