Kaza Kök Neden Analizi


Project Description

• Tehlike, Risk ve benzeri Kavramlar
• Tehlike ve Risk Değerlendirmesinin Önemi
• Tehlike ve Risk Analizleri
• Kök Sebebi Bulma Aşamaları
• Problem Çözme Teknikleri
• 5 Neden Analizi
• Kaza / Olay Araştırması
• Kaza / Olay Raporlanması
• Sorgulama Teknikleri

Kaza Kök Neden Analizi Raporun İçeriği;

1.Giriş

 • Yasal Gerekler
 • Kaza Piramidi
 • Kaza Araştırmasının Nedenleri
 • Araştırma Ekibinin Kurulması
 • Araştırmanın Başlatılması

2. Kaza Araştırması Süreci

 • Kaza Alanının Sınırlandırılması
 • Kanıtların Toplanması ve Kaydedilmesi
 • Kaza Yerinin Görüntülenmesi
 • Kazazede ile Görüşülmesi
 • Görgü Şahitleri ile Görüşülmesi
 • Kazanın Değerlendirilmesi
 • Kaza Raporunun Hazırlanması

3. İş Kazası Önleme Metodları

 • Önlem Hiyerarşisi
 • İş Kazalarını önlemek için yapılacak faaliyetler

4. Kazaların Maliyetleri

 • İş Kazasında doğrudan Kayıplar
 • İş Kazasında dolaylı kayıplar
 • İş Kazasında iş göremezlik durumları

5. Kaza Göstergelerinin izlenmesi

6. Ramak Kala Olay Bildirimi