Maden Arama Danışmanlık Hizmetleri


Project Description
MAHİR bünyesinde istihdam ettiği uzman kadrosuyla;
24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “5995 Sayılı Kanunla Değişik ve 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 06.10.2010 tarih ve 27751 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ve 03.02.2005 tarih ve 25716 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maden Kanunun I (a) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine göre;
Maden Arama Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri;
Ön Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,
Genel Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,
Detay Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,
Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alımı konularında müşterilerine hizmet vermektedir.
Maden Arama Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri
II (b), III., IV., V. ve VI. grup madenlerin Arama Ruhsat veya Arama Sertifika alımı aşamasında; Ön İnceleme Raporu ve Maden Arama Projesi’nin hazırlanması ve tüm müracaatların ve tüm maden arama danışmanlık faaliyetlerinin yapılmasını kapsamaktadır.
Ön Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
Arama ruhsatının düzenlenmesinden itibaren, 1 yıl içinde hazırlanması gereken Ön Arama Faaliyet Raporu yapılmasını kapsamaktadır.
Genel Arama Faaliyet Raporu
IV. ve VI. gruplarda 2 yıl, diğer gruplarda 1 yıl olmak üzere Genel Arama Dönemidir. Bu sürelerin sonuna kadar Genel Arama Faaliyet Raporu yapılmasını kapsamaktadır.
Detay Arama Faaliyet Raporu
IV. ve VI. gruplarda 4 yıl, Detay Arama dönemine hak sağlar. Detay Arama Döneminde her yıl; Detay Arama Faaliyet Raporu hazırlanmasını kapsamaktadır.
Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alımı
Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve Pazar araştırmaları yapmak üzere genel / detay arama faaliyet raporu ile birlikte, görünür rezervi ortaya çıkarılan ve MİGEM tarafından uygun bulunan II(b), III ve V.’grup madenlerde genel arama döneminde, IV. ve VI. grup madenlerde ise genel veya detay arama döneminde görünür rezervinin % 10’una kadar Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi” alım hizmetlerini kapsamaktadır.
MAHİR bünyesinde bulunan uzman kadrosuyla, Maden Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, madenlerin aranması aşamasında sizlere danışmanlık hizmetleri vermekten memnuniyet duyacağız.