Maden İşletme Projelerinin Hazırlanması


Project Description
Herhangi bir madencilik faaliyetine başlanılmadan önce, I(a) grup madenlerin; madenin bağlı bulunduğu İlin İl Özel İdaresi’ne ve I(b), II(a), II(b), III, IV, V ve VI. grup madenlerde ise MİGEM’e müracaat edilerek İşletme Ruhsat / İşletme Sertifika ’larının alınması gerekmektedir.
İşletme Ruhsat / İşletme Sertifika’larının alımından önce Maden İşletme Proje’lerinin hazırlanması gerekmektedir. Bu projelerin hazırlanmasında; Maden Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Çevre Mühendisi ve Harita Mühendisi / Harita Teknikeri / Topoğraf’ın bulunması zorunluluğu vardır.
 MAHİR’in bünyesinde bulunan uzman ve mühendis kadromuzla sizlere güvenli ve kaliteli hizmetler sunacaklardır.