Mobil Sağlık Hizmeti


Project Description

İşyerinizde herhangi bir iş kaybı yaşanmadan uzman hekimlerimiz  kontrolünde sağlık taraması hizmetleri verilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden hem teknik korunma uygulamaları hem de kişiye yönelik korunma uygulamaları politikalarının etkin bir şekilde planlanması ve bu planların uygulamaya konulması çok önemlidir.

– Akciğer Grafisi
– Odiometri testi( İşitme Testi)
– Solunum fonksiyon Testi (SFT)
– Portör Muayenesi
– Kan sayımı
– Tam İdrar Tahlili (TIT)
– Karaciğer Fonksiyon Testleri
– Böbrek Fonksiyon Testleri
– Hepatit A/B Testleri
– Serolojik Tetkikler
– Elektrokardiografi (EKG)
– İdrarda / Kanda Kurşun
– Aşılar ( Tetanoz, Grip, Sarılık)
– Check-Up Hizmetleri
– Göz Muayenesi
– Toksikoloji İdrarda /Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit…v.b