Teknik Nezaretçilik


Project Description
Tüm Maden işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır. Yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler ile en az 15 işçi çalıştıran açık işletmeler asgari 1 Maden Mühendisini Daimi Nezaretçi olarak istihdam etmek zorundadır. Ruhsat sahibince, şartların oluşması durumunda, Maden, Jeoloji veya Jeofizik Mühendisinden birini Teknik Eleman olarak istihdam edebilir.
MAHİR’in bünyesinde bulunan; TMMOB Maden Mühendisleri Odası’ndan Teknik Nezaretçilik Sertifikası almış ve yenileme eğitimlerine katılarak belgelerinin güncelliği devam eden Maden Mühendisleri ile, gerekli durumlarda bünyesindeki Maden, Jeoloji ve/veya Jeofizik Mühendis kadrosunu Daimi Nezaretçi ya da Teknik Eleman olarak hizmetinize sunmaktan gurur duyacaktır.